Binnen 1 tot 3 werkdagen verzonden
Achteraf betalen mogelijk
14 dagen retourtermijn
✓ Binnen 1 tot 3 werkdagen verzonden ✓ Achteraf betalen mogelijk ✓ 14 dagen retourtermijn

Algemene voorwaarden

Artikel 1. Definities

1.1 Fouteskipakken.nl is onderdeel van V.o.F Fouteskipakken.nl (KvK Nummer 52124916).

1.2 Fouteskipakken.nl is een online winkel voor vintage en 2e hands skikleding, aparte kostuums en accessoires voor op en rond de skipiste, die via de webwinkel www.fouteskipakken.nl en op fysieke locatie op afspraak worden aangeboden.

1.3 Deze algemene voorwaarden (hierna: voorwaarden of gelijke benoeming), behorende bij de activiteiten van Fouteskipakken.nl, zijn in overeenstemming met de in samenwerking met de Consumentenbond opgestelde Algemene Voorwaarden Thuiswinkel en de Gedragsregels Thuiswinkelwaarborg van de Nederlandse Thuiswinkel Organisatie. Deze voorwaarden en gedragsregels staan vermeld op de website www.thuiswinkelwaarborg.nl. Hoewel onze voorwaarden wel conform de richtlijnen zijn, is Fouteskipakken.nl niet aangesloten bij deze organisatie.

Artikel 2. Toepasselijkheid

2.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten gesloten met gebruikmaking van de website Fouteskipakken.nl, zijn bij uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden deze Algemene Verkoopvoorwaarden van toepassing.

2.2 Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling geschiedt onder aanvaarding van de toepasselijkheid van deze Voorwaarden.

2.3 Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken. Indien van een onderdeel van deze Algemene Voorwaarden wordt afgeweken, blijven de overige bepalingen onverkort van kracht. Dit doet u het gemakkelijkste via e-mail naar info@backup.fouteskipakken.nl.

2.4 Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van Fouteskipakken.nl worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door Fouteskipakken.nl ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.

Artikel 3. Overeenkomsten

Een overeenkomst komt tot stand na aanvaarding door de klant van het aanbod op onze website. Fouteskipakken.nl is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel aanvullende informatie op te vragen. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, wordt dit onder vermelding van de reden aan de klant medegedeeld.

Artikel 4. Prijzen

4.1 De bij de artikelen genoemde prijzen zijn in euro’s, inclusief BTW. Verzendkosten zijn (tenzij anders vermeld) niet bij de genoemde prijzen inbegrepen. Vóór het sluiten van de overeenkomst wordt de totaalprijs incl. verzendkosten via het bestelproces gecommuniceerd.

4.2 De verzendkosten van bestellingen binnen Nederland zijn gepubliceerd onder “bestellen en bezorgen” en bedragen standaard 5,95 euro voor verzendingen tot 10 kg. Naar Belgie en Duitsland bedraagt de verzendbijdrage 9,95 euro. Voor zendingen naar andere landen dan Nederland is de bijdrage in de verzendkosten afhankelijk van het betreffende land. Voor overige prijzen zie het bestelproces of stuur ons uw vraag per e-mail.

4.3 Fouteskipakken.nl kan niet verantwoordelijk gehouden worden voor prijsvermeldingen die evident onjuist zijn, bijvoorbeeld als gevolg van kennelijke invoer-, zet- of drukfouten. Aan onrechtmatige prijsinformatie kunnen geen rechten worden ontleend.

Artikel 5. Betalingen

5.1 Betaling kan geschieden op (een van) de wijze(n) zoals aangegeven tijdens het bestelproces. Het iDeal-betaalverkeer is uitbesteed aan Mollie Payments. Aan de bestelling van een klant kunnen nadere (betalings-/bestel) voorwaarden worden gesteld. Na het plaatsen van een bestelling ontvangt de klant direct een bevestiging per e-mail met daarin de totale kosten, inclusief verzendkosten.

Artikel 6. Bezorging

6.1 Fouteskipakken.nl streeft ernaar om bestellingen binnen 1 werkdag na ontvangst van de betaling ter verzending aan te bieden. Hiertoe is Fouteskipakken.nl echter niet verplicht. Mocht dit onverhoopt niet lukken en is dat bij ons vooraf bekend zullen wij u dit laten weten. De gepubliceerde levertijd is dan ook een inschatting, eventuele (post)stakingen, drukkere periodes bij verzendbedrijven, faillissementen van tussenpartijen of andersoortige (weers)omstandigheden welke wij geen invloed op hebben zijn hierin dan ook niet meegenomen.

6.2 De uiterste leveringstermijn is 30 dagen na plaatsing van de bestelling, uitgezonderd bestellingen waarbij de klant zelf heeft aangegeven deze later te willen ontvangen (uitsluitend in overleg). Indien het niet mogelijk blijkt een bestelling binnen 30 dagen te leveren wordt de klant daarover tijdig geïnformeerd en heeft hij het recht zijn bestelling kosteloos te annuleren.

6.3 Afwijkingen in maat-, kleur-, type-, tekst- en/of prijswijzigingen voorbehouden. Aangeboden goederen en/of diensten worden duidelijk en waarheidsgetrouw afgebeeld en beschreven en zo volledig als de redelijkheid vereist. Fouteskipakken.nl kan niet verantwoordelijk gehouden voor eventuele afwijkingen.

6.4 Fouteskipakken.nl behoudt het recht artikelen die niet voorradig zijn ook niet meer aan te bieden voor de verkoop. Dat wil zeggen: Op = op. Het kan gebeuren dat een skipak onterecht beschikbaar staat op de website. Fouteskipakken.nl VoF zal op zoek gaan naar een passende oplossing en u daarover informeren. 

Artikel 7. Eigendomsvoorbehoud

De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien de klant al hetgeen de klant op grond van de ter zake van de geleverde producten gesloten overeenkomst(en) aan Fouteskipakken.nl verschuldigd is, heeft voldaan.

Artikel 8. Retourneren van artikelen

8.1 Artikelen, die u via www.Fouteskipakken.nl heeft gekocht, kunnen, mits ongedragen, geretourneerd worden. U dient hiervoor de wettelijke termijnen inzake de Wet koop op afstand in acht te nemen. Binnen 14 dagen na ontvangst van artikel dient Fouteskipakken.nl schriftelijk of per email geïnformeerd te zijn over de retournering en binnen 14 dagen na de melding dient het artikel retour te zijn ontvangen. Artikel die niet binnen deze termijn retour gestuurd worden, worden niet in behandeling genomen.

8.2 Voordat u een artikel retourneert ons graag op de hoogte brengen door een email te sturen naar info@backup.fouteskipakken.nl. U kunt de artikelen retour sturen naar:

Fouteskipakken.nl

Gessel 24

3454MZ DE MEERN

8.3 Zodra het artikel retour is ontvangen zal er een persoonlijke code voor u worden aangemaakt waarmee u voor hetzelfde bedrag een nieuw item kan uitzoeken op onze website. Als u een duurder item uitzoekt, wordt het bedrag verrekend met het eerder betaalde bedrag. Mocht u het aankoopbedrag retour willen kunt u ons dat kenbaar maken via email op info@fouteskipakken.nl

8.4 Voor een kleine webshop als Fouteskipakken.nl is het niet haalbaar om de verzendkosten te retourneren. Ook de kosten voor het retour zenden van de bestelling zijn voor rekening van de koper. Doordat wij te maken hebben met een uitdagend product op het gebied van maatvoering, komt het veelvuldig voor dat een artikel niet exact past. Door de grote aantallen retourzendingen, kunnen we u helaas niet tegemoetkomen op het gebied van verzendkosten.

8.5 Om u tegemoet te komen in de verzendkosten zal er op uw verzoek een persoonlijke code voor u worden aangemaakt waarmee u voor hetzelfde bedrag (inclusief verzendkosten) een nieuw item kan uitzoeken op onze website. Als u een duurder item uitzoekt, wordt het bedrag verrekend met het eerder betaalde bedrag. Mocht u liever het aankoopbedrag retour willen kunt u ons dat kenbaar maken via email op info@fouteskipakken.nl

8.6 Mocht het pak overduidelijk zijn gedragen, zullen we een huurprijs van 25 euro in mindering brengen op het terug te betalen bedrag. Signalen die ons vertellen dat het pak is gedragen, zijn bijvoorbeeld het ontbreken van het originele label met het productnummer. Indien dit label ontbreekt, wordt zonder discussie een huurprijs in rekening gebracht. Overige signalen zijn geurtjes en vlekken. 

Artikel 9. Klachten

9.1 Uiteraard kan het voorkomen dat de kwaliteit van een kledingstuk niet aan uw verwachting voldoet. Alle artikelen op Fouteskipakken.nl worden zorgvuldig bekeken en de beschrijving van het artikel wordt daar op aangepast. De artikelen kunnen gebruikerssporen vertonen en/of (licht) beschadigd zijn.

Eventuele vlekken, scheuren, gaten of andersoortige schade zijn onvermijdelijk en onderdeel van vintage en 2e hands kleding. Wij doen er alles aan om via onze website te informeren over de staat van de artikelen. Bij het plaatsen van een bestelling stemt de koper er dan ook mee in dat de staat van het artikel tweedehands is en derhalve mogelijk beschadigd of enigzins vervuild. Fouteskipakken.nl doet er alles aan om kleding in de best mogelijke staat te brengen alvorens deze in de verkoop te brengen. Ook proberen wij u altijd te informeren over eventuele gebreken. Fouteskipakken.nl is niet verantwoordelijk voor gemiste beschadigingen of vervuiling, maar we zullen met u op zoek gaan naar een passende oplossing.

Wij doen er alles aan om de door u bestelde producten in dezelfde staat te leveren als beschreven op de website Fouteskipakken.nl. Na ontvangst van uw bestelling dient u de geleverde goederen onmiddellijk te inspecteren en daarbij gebleken gebreken indien nodig schriftelijk te melden. Mocht een kledingstuk niet geleverd zijn conform uw bestelling of niet voldoen aan de omschrijving op onze website, kunt u dit aan ons te melden. Dit kan door een e-mail te sturen aan info@fouteskipakken.nl. Mocht de geboden oplossing niet aan uw verwachting voldoen dan kunt u de bestelling binnen 14 dagen na ontvangst annuleren.

9.2 Uiteraard kan het voorkomen dat de maatvoering van een kledingstuk niet aan uw verwachting voldoet. Alle artikelen op www.fouteskipakken.nl worden zorgvuldig bekeken en de maatvoering van het artikel wordt daar op aangepast. We hebben te maken met skikleding die is ontworpen en geproduceerd over de gehele wereld en de maatvoering van de fabrikant is niet bepalend. Wij bepalen de maat op basis van de lengte en het postuur van onze modellen. Een artikel dat niet past kan uiteraard na communicatie met fouteskipakken.nl retour gestuurd worden, maar fouteskipakken.nl kan niet verantwoordelijk gehouden worden voor het feit dat een artikel u niet past.

9.3 Indien hiertoe wordt besloten (na schriftelijke bevestiging) zullen uitsluitend de aankoopkosten van het item worden terug overgemaakt naar het bij ons bekende rekeningnummer. Eventuele verzend- en retourkosten, zijn voor de klant zelf en worden niet teruggestort.

Artikel 10. Herroepen

10.1 De koper heeft, conform de Wet Koop op Afstand, het recht om de bestelling binnen 14 dagen na de datum van ontvangst (uitsluitend de gehele, ongebruikte en met het orginele label met daarop het productnummer) bestelling te herroepen, zonder opgave van redenen. De koper heeft dan ook mogelijkheid om het orderbedrag, mits reeds voldaan, gerestitueerd te krijgen. Datum van ontvangst is de door postNL geregistreerde afleverdatum. De uiterlijke datum om te herroepen is dus uiterlijk 14 dagen daarna.

10.2 Hiertoe dient u binnen 14 dagen na ontvangst op het afleveradres contact op te nemen met info@backup.fouteskipakken.nl. In deze e-mail dient u uw naam, ordernummer en (indien van toepassing) uw bankgegevens te vermelden. Tevens geeft u aan dat u uw order wenst te annuleren conform de Wet Koop op Afstand. Mits uw verzoek voldoet aan het bovenstaande, kunt u uw bestelling retour sturen naar bovenstaand adres onder Artikel 8.

10.3 Binnen 14 dagen na de datum van retourmelding dient de kleding teruggestuurd te worden. De retourkosten zijn voor rekening van de klant. U ontvangt een bevestiging per e-mail zodra wij uw zending hebben ontvangen en afgehandeld. Mits voldaan, vindt restitutie van het aankoopbedrag uiterlijk binnen 14 dagen na de bevestiging van ontvangst van uw retour door Fouteskipakken.nl plaats.

10.4 Het recht op herroeping vervalt om het moment dat de klant het product door fouteskipakken.nl laten personaliseren door middel van bedrukking of borduurwerk. Ook vervalt het recht op herroeping op het moment dat de klant het product op enige wijze heeft laten aanpassen of personaliseren door derden. Tot slot vervalt het recht op herroeping ook bij het sterke vermoeden dat een kledingstuk door de klant gedragen is.

Artikel 11. Bestellingen & communicatie

Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen de klant en Fouteskipakken.nl, dan wel tussen Fouteskipakken.nl en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen de klant en Fouteskipakken.nl, is Fouteskipakken.nl niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of bewuste roekeloosheid van Fouteskipakken.nl.

Artikel 12. Overmacht

Fouteskipakken.nl heeft in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van de bestelling van een klant op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door dit schriftelijk aan de klant mee te delen en zulks zonder dat Fouteskipakken.nl gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

Artikel 13. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

13.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

13.2 Het kan voorkomen dat u niet tevreden bent over onze producten of diensten. Neemt u dan zo snel mogelijk contact met ons op per e-mail via: info@fouteskipakken.nl. Uiterlijk binnen 30 dagen zullen wij op uw klacht reageren. Komen we er samen niet uit, dan kunt u – tegen betaling van € 52,50 klachtgeld – uw klacht voorleggen aan de Geschillencommissie Thuiswinkel, Postbus 90600, 2509 LP Den Haag, telefoonnummer: 070-3105310. Deze onafhankelijke commissie doet een uitspraak over het geschil. De uitspraak van de commissie is bindend. Wordt u (gedeeltelijk) in het gelijk gesteld, dan wordt het klachtgeld (gedeeltelijk) aan u terugbetaald. Neemt u hiervoor direct contact op met de geschillen commissie. (NB uw klacht wordt, zonder deze eerst bij ons te deponeren, door de commissie niet in behandeling genomen).

13.3 Geschillen tussen partijen kunnen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

13.4 Indien bij gerechtelijke uitspraak een of meer artikelen van deze voorwaarden ongeldig worden verklaard:

• zullen overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven,

• zullen Fouteskipakken.nl en opdrachtgever in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en strekking van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen in acht worden genomen.

Vragen, klachten en opmerkingen

Mocht u na het lezen van deze voorwaarden vragen of opmerkingen hebben over deze voorwaarden, neem dan gerust per e-mail contact op met onze klantenservice via info@fouteskipakken.nl

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze voorwaarden mag worden gekopieerd, opgeslagen en/of verspreid zonder schriftelijke toestemming van Fouteskipakken.nl en haar eigenaar Fouteskipakken.nl V.o.F.

Versie 2023.11
cross
Winkelmandje0
Er zijn geen producten in het winkelmandje!
Verder winkelen
0